Losowy

Szkolenia

Z tej strony wita Państwa Anna Antosiewicz. Razem z ekipą trenerów prowadzimy szkolenia biznesowe, kursy menedżerskie , szkolenia zawodowe , handlowe dla menedżerów, jak również kursy weekendowe dla młodzieży . Nasze międzynarodowe warsztaty przygotują Państwa pracowników, oraz rodzinę na wyjazdy i do codzienn

Czytaj więcej...

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji charytatywnych

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć instytucje społeczne i charytatywne organizują nader sensowne projekty i zatrudniają do nich pełnych energii działaczy, to doskwiera im brak profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania. A na szkolenia najczęściej ich nie stać.

Doradcy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Aktywistów działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na nieodpłatne kursy z kilku dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Rejestrować się mogą zorganizowane jednostki, jak również pojedynczy wolontariusze.  Bez względu na status formalny, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednak korzystający ze szkolenia powinni zapewnić miejsce w którym odbędą się zajęcia – np. ich własna siedziba czy okoliczny dom kultury. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – postawa lidera

współpraca i efektywność grupy

kreatywność w trzecim sektorze

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

motywowanie wolontariuszy

planowanie zadań 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski przesyłać można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie obiecują ufundowania kursu wszystkim chętnym. Kryterium jest pula dostępnych w danym okresie miejsc oraz uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Zależy nam by wolontariusze byli równie profesjonalni jak menedżerowie w biznesie – wyjaśnia Gerard Sigmundzik, trener w Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy akcje będą bardziej efektywne, nawet w tych mniej doświadczonych instytucjach. W takich miejscach pomoc doradcza i nauka są nieraz potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie widzimy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Próbujemy odrobinę ten stan zmienić.  Tagi: